Tofaş, ANKASOFT ile Endüstriyel Mükemmelliğe Doğru Önemli Bir Adım Attı

ANKASOFT, gerçekleştirdiği projeyle TOFAŞ’ın DevOPS süreçlerini iyileştirmesine ve daha da ileriye taşımasına yardımcı oldu. TOFAŞ, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak, geniş üretim hacmi, ihracat performansı ve ar-ge yetkinlikleriyle dikkat çekiyor. Ortaklarından Stellantis’in önemli üretim ve ar-ge merkezlerinden biri olan Tofaş, sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip. Bursa’daki fabrikasında Fiat Egea ailesinin çeşitli modelleri ve Fiat Fiorino’nun üretimini gerçekleştiren Tofaş, ürettiği araçların yarısından fazlasını dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

DevOps mimarisiyle iş süreçlerini modernize eden Tofaş, yaklaşık dört yıl boyunca uygulamalarını güncel teknolojiye adapte etmek için çalıştı. ANKASOFT ile yapılan işbirliği sayesinde manuel operasyonları minimize ederek, daha yönetilebilir ve düşük hata payına sahip bir sisteme kavuştu. Bu projeyle, Tofaş’ın teknoloji ve inovasyon alanındaki liderliği pekiştirilirken, şirketin gelecekteki iş hedeflerini destekleyecek modern ve maliyet etkin bir altyapı oluşturuldu.

Tofaş’tan kısaca bahseder misiniz?

Mahir Genç (Tofaş Teknoloji Çözüleri Müdürü):
Mahir Genç – Tofaş Teknoloji Çözüleri Müdürü)

Mahir Genç (Tofaş Teknoloji Çözüleri Müdürü): Tofaş, üretim hacmi, ihracat performansı, ar-ge yetkinlikleri ve 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biridir. Tofaş, ortaklarından Stellantis’in önemli üretim ve ar-ge merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Tofaş Ar-Ge Merkezi, sıfırdan komple araç geliştirme yetkinliklerine sahiptir ve Stellantis bünyesindeki farklı modellerin ürün geliştirme süreçlerinde de yer alır. Bursa’daki fabrikada, Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback, Station Wagon, Cross ve Cross Wagon modelleri ile Fiat Fiorino üretilmektedir. Üretilen araçların yarısından fazlası ise çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir.

Yeni çözüm öncesinde yaşadığınız sorunlardan ve ihtiyaçlardan bahseder misiniz?

Mahir Genç: DevOps mimarisi, işletmelerin kaynaklarını verimli kullanması ve kesintisiz bir IT altyapısına sahip olması için uygulama ve altyapıların uyum içinde çalışmasını destekler. Tofaş, stratejik önceliklerini ve uygulamalarını teknolojideki gelişmelere göre şekillendirmektedir. Yaklaşık 4 yıldır uygulamalarını modernize eden Tofaş, ANKASOFT ile çalışmaya başladıktan sonra manuel operasyonları azaltarak daha yönetilebilir ve hata payı düşük bir model geliştirdi. Sorumluluklar belirlenerek, altyapı, DevOps ve yazılım ekiplerinin verimliliği artırıldı ve dünya standartlarına uygun bir mimari yetenek kazandırıldı.

Hangi hedeflerle ve beklentilerle bu projeye başladınız?

Mahir Genç: DevOps dünyasında liderliği pekiştirmek ve yazılım geliştirme süreçlerini çağın gerekliliklerine uygun hale getirmek amacıyla bu yolculuğa başlandı. Amaç, yazılım ekiplerinin kim olduğuna bakılmaksızın her kod parçasının tutarlı bir kalite ve mükemmellik standardında olmasını sağlamaktı. DevOps kültürünü şirketin DNA’sına entegre etmeyi ve ekipler arası işbirliğini güçlendirerek görev tanımlarını netleştirmeyi hedefledik. Bu çözümle, TOFAŞ olarak, inovasyonun sınırlarını zorlamaya ve sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeye hazırız.

ANKASOFT ile İşbirliğiniz Ne Zaman Başladı?

Bilal Korkmaz - Tofaş DevOps ve Orta Katman Lideri
Bilal Korkmaz – Tofaş DevOps ve Orta Katman Lideri

Bilal Korkmaz (Tofaş DevOps ve Orta Katman Lideri): Projemizin PoC süreçlerine Şubat başında başladık. 41 gün süren bu süreçte, sadece ürünün değil tüm altyapının da sıfırdan kurulması ve gerçek uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi sağlandı. Temmuz başında ise Production kurulumlar, Migration, Development ve adaptasyon çalışmaları tamamlandı.

Projenin genel kapsamından bahsedebilir misiniz?

Bilal Korkmaz: Yaklaşık 5 yıldır manuel olarak yönettiğimiz konteyner iş yüklerimizi, stabil otomatik ölçeklenebilen, yönetim maliyetlerini azaltabileceğimiz, modern ve gelecekteki iş hedeflerimizi destekleyebilecek bir altyapıya geçirmeyi amaçladık. Bu hedef doğrultusunda, VMWare Tanzu Application Platform ve Tanzu Kubernetes Grid çözümlerini uygulayarak modern, yalın ve yönetim maliyeti düşük bir teknolojiyi konumlandırdık.

İsmail Yılmaz - ANKASOFT Kurucusu
İsmail Yılmaz – ANKASOFT Kurucusu

Projede nasıl bir çalışma gerçekleştirdiniz?

İsmail Yılmaz (ANKASOFT Kurucusu): ANKASOFT olarak, TOFAŞ’ın teknoloji yolculuğuna öncülük etmek için kapsamlı bir çözüm tasarlayarak başladık. Tanzu ve TAP gibi ürünleri değerlendirdik ve bir PoC çalışması ile potansiyellerini test ettik. Yeni sunucular, gelişmiş network altyapıları ve vCenter kurulumları gibi tüm altyapı bileşenlerini tasarladık, kurduk ve yapılandırdık. PoC’nin başarısının ardından, Production aşaması için detaylı tasarım çalışmalarına başladık ve tüm altyapı bileşenlerini TOFAŞ’ın Production ortamına entegre ettik. 400’den fazla uygulama Tanzu platformuna başarıyla migrate edildi, DevOps süreçleri kurgulandı ve yazılımlar entegre edildi.

Neden ANKASOFT’u tercih ettiniz? ANKASOFT size bu projenin başarısında nasıl bir katkı sağladı?

Bilal Korkmaz:  OFAŞ olarak ANKASOFT’u tercih etmemizin temel nedeni, yazılım ve altyapı konusundaki derin bilgi birikimleri ve dinamik ekipleriydi. ANKASOFT, teknoloji ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla her zaman doğru cevapları bulma özverisi gösterdi. ANKASOFT’un sağladığı çözümler, projemizin başarısında kritik bir rol oynadı. Teknoloji ve DevOps konusundaki derin uzmanlıkları, projemizi başarıya ulaştırmada hayati önem taşıdı. ANKASOFT, sadece bir hizmet sağlayıcı değil, aynı vizyonu paylaşan bir ortak oldu.

Proje sonunda nasıl bir teknolojik ilerleme kaydettiniz?

Bilal Korkmaz:  Projemizin sonunda, DevOps uygulamalarının yaygınlaştırılması başta olmak üzere, operasyonel iş yükümüzde önemli bir azalma sağladık ve sistemimizin kalitesinde istikrarlı bir artış elde ettik. Proje öncesi ve sonrası karşılaştırmasında, yazılım, DevOps ve sistem ekiplerimizin rollerinin ve sorumluluklarının daha net tanımlanmış olması en büyük farklardan biridir. ANKASOFT’un katkılarıyla, ekipler arası işbirliği ve koordinasyon konusunda önemli iyileştirmeler sağladık.

Ali İhsan Kaya - ANKASOFT Mühendislik Lideri)
Ali İhsan Kaya – ANKASOFT Mühendislik Lideri)

Proje sırasında ne tür sorunlarla karşılaştınız ve bunları nasıl çözdünüz?

Ali İhsan Kaya (ANKASOFT Mühendislik Lideri): ANKASOFT olarak, projede karşılaştığımız zorlukların üstesinden yenilikçi çözümler ve ekip içi işbirliğiyle geldik. Yeni teknolojilerin mevcut sistemlere entegrasyonu ve ekipler arası koordinasyon gerekliliği gibi zorlukları aşmak için stratejik bir yaklaşım benimsedik. ANKASOFT mühendislik ekibinin teknik bilgisi ve yaratıcı çözüm bulma yeteneği, bu süreçte önemli bir avantaj sağladı. Projenin her aşamasında, TOFAŞ’ın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve etkili çözümler ürettik.

Deneyimlerinize dayanarak, benzer projelere girişmek isteyen firmalara önerileriniz nelerdir?

Bilal Korkmaz:  Bu projede öğrendiğimiz en önemli derslerden biri, doğru ihtiyaçları belirleyebilmenin ve doğru partneri seçmenin kritik öneme sahip olduğudur. Bir projenin başarısı, kullanılan teknolojilerin kalitesi kadar iş ortağının vizyonu ve işbirliği yaklaşımıyla da ilişkilidir. Firmalara, değişen teknoloji ve piyasa koşullarına hızla adapte olabilen, yenilikçi düşüncenin gücünden faydalanabilen bir kültür oluşturmalarını öneririz. Ayrıca, projelerin her aşamasında öğrenmeye açık kalmaları ve sabırlı olmaları gerektiğini vurgularız.

Bu yatırımla ne gibi faydalar elde ettiniz?

Mahir Genç: Bu yatırım sayesinde operasyonel iş yükümüz önemli ölçüde azaldı ve ekiplerimizin verimli çalışması sağlandı. ANKASOFT ile yürüttüğümüz çalışma, DevOps kültürünün esnekliğini tüm operasyonlarımıza entegre etmemizi sağladı. Teknolojik değişimlere ve piyasa koşullarındaki dalgalanmalara hızlıca adapte olabilmemiz için kritik önem taşıyan bu esneklik, TOFAŞ’ı daha dayanıklı, esnek ve yenilikçi bir şirket haline getirdi. Bu yatırım, sadece operasyonel verimlilik ve teknolojik esneklikle sınırlı kalmadı; aynı zamanda şirket kültürümüzde de olumlu değişimler yarattı. ANKASOFT ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, TOFAŞ’ın uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynadı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu